A A A

ВАЖНО! БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

HomeАкцијеВАЖНО! БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

ВАЖНО! БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ ПРЕКО МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

Има битних измена у односу на раније, па Вас молим да обратите пажњу!

Категорије деце која остварују право на бесплатне уџбенике преко Министарства просвете и потребна документација:

 1. Ученици корисници социјалне помоћи – достављају копију решења Центра за социјални рад да примају социјалну помоћ
 2. Ученици који раде по ИОП-у 1, 2 и 3 – не достављају посебну документацију
 3. Ученици из породица у којима је носилац родитељске бриге један родитељ, односно уколико је други родитељ преминуо или је непознат – достављају копију решења којим се утврђује својство једног родитеља, односно умрли лист за другог родитеља
 4. Ученици који болују од ретке болести – достављају извештај лекара
 5. Ученици који примају туђу негу и помоћ – достављају копију решења да примају туђу негу и помоћ
 6. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом којима је потребно Брајево писмо, увећан фонт, електронски формат – не достављају посебну документацију
 7. Ученици првог и другог разреда који су глуви, а којим су потребни прилагођени уџбеници у електронског формату, са видео садржајима на српском знаковном језику – не достављају посебну документацију
 8. Ученици из породица у којима је троје и више деце на школовању – право на бесплатне уџбенике остварује најстарије дете које похађа основну школу – достављају потврду средње школе или факултета да су старија деца на школовању

Појашњење тачке 8, примери:

 • уколико породица има троје деце и сва похађају основну школу, најстарије дете остварује право на бесплатне уџбенике
 • уколико породица има троје деце, два похађају основну школу, а једно иде у средњу или на факултет, право на бесплатне уџбенике остварује старије дете из основне школе
 • уколико породица има троје деце од којих једно похађа основну школу, а два детета иду у средњу или на факултет, право на бесплатне уџбенике остварује дете из основне школе.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skype

Информатор о раду

доступан је јавности у електронском облику

Информатор о раду

доступан је јавности у електронском облику
Преузимање

Јавне набавке

доступан је јавности у електронском облику

Јавне набавке

доступан је јавности у електронском облику
Преузимање