A A A
HomeНенаставно особље

Ненаставно особље:

Снежана Прокопијевић
Психолог
Јелена Пауновић
Педадгог
Јелица Синадиновић
Библиотекар
Сања Стојановић
Библиотекар
Славица Јовић
Библиотекар
Владан Петковић
Педагошки асистент

Административно-финансијска служба:

Ненад Илић
Секретар школе
Душица Милошевић
Правник
Сања Димитријевић
дипломирани економиста за фининсијске и економске послове
Милица Валчић
Благајник

Помоћно особље:

Лена Станковић
Помоћни радник
Снежана Ристић
Помоћни радник
Соња Стефановић
Помоћни радник
Виолета Митровић
Помоћни радник
Гордана Мршић
Помоћни радник
Горица Николић
Помоћни радник
Лидија Ђокић
Помоћни радник
Jасмина Миленковић
Куварица
Оливера Бојаџић
Сервирка
Јасмина Станимировић
Помоћни радник
Данијел Миладиновић
Ложач
Бојан Живковић
Домар