A A A
HomeНаставник разредне наставе
Тања Ђикић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА I/1
Светислав Ристић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА I/2
Драгана Златковић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА I/3
Предраг Николић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА I/4, III/5 Издвојено одељење у Конопници
Љубиша Пешић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА II/1
Гордана Лепојевић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА II/2
Смиљка Стојановић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА II/3
Жаклина Димитријевић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА II/4
Владислав Стефановић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА III/1
Андријана Коцић
Наставник разредне наставе III/2
Миодраг Ђелић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА III/3
Оливер Ђонић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА III/4
Биљана Милтеновић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА IV/1
Александра Поп Илић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА IV/2
Данијела Маринковић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА IV/3
Гордана Илић
Наставник разредне наставе
ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА II/5, IV/4
Јована Ђорђевић , приправник
Наставник разредне наставе
Александра Константиновић Бојковић
Наставник разредне наставе у продуженом боравку
Ружица Печенковић Станковић
Наставник разредне наставе у продуженом боравку
Издвојено одељење у Конопници