A A A

Оцена спољашњег вредновања рада школе

HomeШколске новостиОцена спољашњег вредновања рада школе

Оцена спољашњег вредновања рада школе

Спољашње вредновање је процес процене квалитета рада установе од стране овлашћених лица која нису непосредно укључена у рад установе и спроводи се у циљу утврђивања остваривања прописаних циљева и исхода образовања и васпитања и осигурања квалитета система образовања и васпитања у целини.

Спољашње вредновање обавља се стручно-педагошким надзором министарства
надлежног за послове образовања и васпитања.

Наша школа оцењена је НАЈВИШОМ ОЦЕНОМ (4) у процесу спољашњег вредновања.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skype

Информатор о раду

доступан је јавности у електронском облику

Информатор о раду

доступан је јавности у електронском облику
Преузимање

Јавне набавке

доступан је јавности у електронском облику

Јавне набавке

доступан је јавности у електронском облику
Преузимање