A A A

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022/2023. – 2025/2026.г

HomeШколске новостиШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022/2023. – 2025/2026.г

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2022/2023. – 2025/2026.г

На основу члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр.88/2017,27/18 – др. закони,10/2019, 6/2020 и 129/2021), Школски одбор Основне школе „8.октобар“ у Власотинцу на седници одржаној 30.06.2023. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се Школски програм Основне школе „8.октобар“ од школске 2022/2023. до школске 2025/2026. године.

 

Директор школе:                                                                                                                                               Председник Школског одбора:
Светлана Коцић                                                                                                                                                 Владислав Стефановић

 

 

Овде можете преузети КОМПЛЕТАН ПРОГРАМ у PDF-u <<<

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Skype

Информатор о раду

доступан је јавности у електронском облику

Информатор о раду

доступан је јавности у електронском облику
Преузимање

Јавне набавке

доступан је јавности у електронском облику

Јавне набавке

доступан је јавности у електронском облику
Преузимање