A A A
HomeДобробити од инклузије
ikluzija 8 oktobar vlasotince

Добробити од инклузије

За децу из осетљивих група:

• Осећање прихваћености, могућност успостављања пријатељства и самопоштовања
• Повећана могућност да уче кроз интеракцију са другима, у природној вршњачкој групи
• Оспособљеност за укључивање живот и рад и, у крајњем, задовољство животом
• Повећана способност да брину о себи и самосталност – уз могућност рада и зараде

За родитеље, старатеље и породицу деце из осетљивих група:

• Сви родитељи,старатељи желе да њихова деца буду прихваћена од стране вршњака и заједнице у којој живе – инклузија отвара могућност за остварење те родитељске визије.
• Родитељи,старатељи се све више одлучују да шаљу своју децу у редовне школе (неки родитељи сматрају специјалне школе као облик дискриминације).

За сву осталу децу (и њихове родитеље,старатеље):

• Боље учење академских знања, усвајање функционалних знања и боља постигнућа
• Сви ученици су на добитку када наставници прилагођавају наставне планове и програме и своје наставничке стилове тако да одговарају спектру разноликости које постоје међу децом у било ком одељењу

За наставнике и школу:

• Повећане компетенције наставника – Када наставници прихвате изазов да своје учионице и школе направе инклузивнијим онда они постају вештији и бољи стручњаци. То онда значи да сви ученици имају користи, а не само они из осетљивих група.
• Успостављање атмосфере сарадње и тимског рада међу ученицима, наставницима и свим запосленим у школи.
• Школе пружају ефикасно образовање већини деце и побољшавају ефикасност и на крају исплативост целог образовног система

За друштво у целини:

• Потпуна искоришћеност људских потенцијала (могућност запошљавања, продуктивност)
• Мања издвајања за социјална давања и здравствену заштиту
• Толерантније друштво (социјална кохезија, функционална демократија, политичка стабилност)