A A A
HomeЛетња школа

Летња школа

У оквиру летње школе одржане су радионице са уеницима 6. и 8. разреда у овиру којих су имали прилику да се друже, играју , размењују информације , утврђују знање и стичу ново. Позитивна атмосфера и примена савремених дигиталних уређаја је код ученика развила интересовање,радозналост и мотивацију за стицање нових знања.

*Дигитална писменост

У уводном делу радионице ученици су имали прилику да се подсете шта све спада у дигиталне уређаје и где се све они примењују. Затим је направљен кратак осврт на „Правила лепог понашања на интернету“ као и „ Безбедно коришћење интернета“. Коришћење интернета носи са собом и одређен ризик због тога је важно да корисници интернета науче да користе интернет на прави начин, пре свега за комуникацију и проналажење информација. У току радионице ученици су самостално приступали едукативним садржајима на интернету, вредновали их проналазили информације у дигиталном окружењу и размењивали их. Информацијама на интернету приступали су критички, разликовали безбедно од небезбедног, пожељно од непожељног понашања на интернету. Реаговали су исправно када дођу у контакт са непримереним садржајем или са непознатим особама путем интернета.

*Увод у програмирање и основни кораци у блоковском програмирању

Кроз ову радионицу ученици су имали прилику да кроз игру науче основне кораке у блоковском програмирању. Коришћењем дигиталних уређаја уз помоћ наставника и омиљених ликова из програма решавали су проблеме, креирали алгоритме и учили основе програмског размишљања. Код ученика се развијао алгоритамски начин размишљања, и прецизан приступ у решавању проблема.

*Примена Micro:bita у настави

Ученицима је представљен микрорачунар, едукациони уређај који може да се користи у настави.Овај уређај омогућава кориснику да у кратком временском периоду кроз једноставан графички програмски језик усвоји основе програмског размишљања.
После увода ученици су имали прилику да на својим дигиталним уређајима користећи блокове у програмском језику креирају програм који исцтава смајлија, а затим свој дигитални уређај повежу са микро: бит уређајем где су могли да виде резултат свога рада. Код ученика се развијао тимски рад, заједнички приступ у решавању проблема, сарадња, као и мотивација за решавање следећег задатка.

*Примена mBot робота у настави

Кроз ову радионицу ученици су се упознали са „Роботиком“ , применом робота у савременом животу , начин рада и врсте робота. Ученици су коришћењем таблета и интернета самостално долазили до података о врсти робота и њиховој примени. Ученицима је затим представљен mBot робот који се користи у настави.
Ученици су имали прилику да виде све делове као и сензоре од којих је саствљен робот, а затим су учествовали у саствљању истих. Кретање робота зависи од програма који је у њему учитан. За креирање програма користи се блоковско програмирање. На основу учитаног програма робот извршава задатке. Имали су прилику да сами пусте робота у кретање и виде резултат задатих команди и активираних сензора. Код ученика је то изазвало посебно одушевљење . На овај начин се развија код ученика алгоритамски начин размишљања, прецизан приступ у решавању проблема и постављању задатака, мотивација за даље истраживање и примену савремених дигиталних уређаја.

*Читамо,разумемо прочитано,пишемо, рачунамо,промишљамо

Кроз ову радионицу ученици су имали прилику да кроз игру и powerpoint презентације понове,увежбају садржаје који су им неопходни за будући рад.

Циљ нам је да разумеју прочитано и да логично закључују.

У радионицама су учествовали ученици 6. и 8. разреда. Ученици старијих разреда су подучавали ученике млађих разреда. Имали су прилику да виде шта је то што спаја српски језик, математику, информатику и технику, да користе интернет претраживаче, програме, таблете , micro:bit уређај ,mBot робот и остале дигиталне уређаје који се користе у савременој настави. Радионице су завршене са позитивном атмосфером , код ученика је развијена мотивација за даљи рад, истраживање, учење и дружење.